Bảng thông tin xin-cho đồ đạc ở khu dân cư ở Nhật Bản

Bảng thông tin trao đổi đồ cũ ở Nhật Bản

Ở Nhật, một đất nước đến vứt rác cũng phải trả tiền và người Nhật lại có thói quen thay đồ đạc khá nhiều thì một cách tiết kiệm và giúp ích cho xã hội là việc xây dựng nên những nơi mà người dân có thể đăng ký xin hay cho đồ đạc. Thường thì những bảng tin như thế này được đặt ở khu hành chính như là Ủy ban phường, quận hay thậm chí là những bản tin điện tử. Bảng thông tin đồ cũ – Ảnh: YappanTV Bạn đang cần một thứ gì mà không quá […]

1